Posadzki przemysłowe

Potencjalnymi odbiorcami tych posadzek są właściciele hal magazynowych i innych obiektów którzy podkreślają najważniejsze ich zalety w postaci:

• dużej twardości,
• wysokiej odporności na ścieranie,
• braku spoin w posadzkach.

Posadzki przemysłowe oparte na betonach to trwałe i wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie o najwyższych parametrach technicznych, walorach estetycznych i odporności mechanicznej. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle magazynowym, spożywczym, farmaceutycznym a nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Są uniwersalnym rozwiązaniem bez którego praktycznie żaden obecnie powstający obiekt nie jest się w stanie obejść.

Rozwój chemii budowlanej w zakresie materiałów uzupełniających takich jak wcierki (posypki), impregnaty, zbrojenie rozproszone oraz materiały dylatacyjne podniósł znacznie efekt odpornościowy i wizyjny wykonywanych posadzek

Wykonywane przez nas posadzki betonowe są odpowiednio dostosowane do przewidywanych na danej powierzchni obciążeń. Szczególną uwagę przywiązujemy do takich właściwości technicznych jak możliwie dobra jednorodność gruntu, co zapewniają równomierne osiadanie, dobra zagęszczalność, właściwe odwodnienie czy wreszcie odpowiednia nośność.

Oferujemy Państwu wykonanie posadzki przemysłowej, gdzie skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń – receptur betonu, tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości oraz jednorodnej konsystencji.

Posadzki przemysłowe Śląsk

Posadzki przemysłowe oparte są na betonach, dzięki czemu to trwałe i jednocześnie bardzo ekonomiczne rozwiązanie spełniające również wymagane parametry techniczne takie jak wysoka odporność mechaniczna. Posadzki przemysłowe są uniwersalnym rozwiązaniem niezbędnym w każdego rodzaju obiekcie.

Wykonane są na bazie betonu oraz całej serii materiałów uzupełniających takich jak wcierki (posypki), impregnaty, zbrojenie rozproszone oraz materiały dylatacyjne. Dodatki tego typu materiałów znacznie poprawiły odporność na ścieranie czy uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu żywotność posadzki betonowej wzrosła do ponad dwudziestu lat.

Do posadzek przemysłowych należą również posadzki żywiczne (np: epoksydowe). W odróżnieniu od posadzek betonowych wykonuje się je na istniejących podłożach betonowych. Stosuje się je w przypadkach gdy na podłoże działa chemia szkodliwa dla posadzek betonowych, gdy istnieje potrzeba zwiększenia odporności posadzki na ścieranie oraz zapewnienie jej niepylności. Posadzki te mają wreszcie zastosowanie gdy posadzka ma spełniać również funkcje dekoracyjne, co jest możliwe dzięki zastosowaniu dodatków na przykład w postaci barwników.

Ich zadaniem jest podniesienie walorów odpornościowych oraz zapewnienie całkowitej niepylności istniejącej posadzki. Zastosowanie, tak jak w przypadku posadzek betonowych, jest różnorakie i stanowi skuteczne rozwiązanie w miejscach, gdzie beton posadzkowy nie wytrzymuje działającej chemii.

Ostatnią grupę posadzek przemysłowych stanowią wylewki cienkopowłokowe.